Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо да ће се у периоду 14.06.-28.6.2024. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији општине Бачка Паланка. Време почетка третмана је у 06:00 АМ.

Број РН:4

Врста третмана: Третман из ваздуха

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле

Доза: 0,25 kg/ha

Локалитети: Приобање Дунава – Полој Шума (Челарево) Дунав, Багер, Тиквара (III зона заштите), Нештинска Ада, Дунавац са ловиштем (Карађорђево) III зона заштите, канал Каравуково – ДТД

Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре

Површина: 400 xa