192. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 05. јуна 2024. године у Великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 191. телефонске седнице Општинског већа, одржане дана 28. маја године;
  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Оља Нађ, директорка Културног центра БП);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Милан Козомора директор УСР „Тиквара“ Бачка Паланка);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Први ребаланс финансијског плана ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор П „Младост“);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Милица Стоисављевић, директорица ТОО ОБП);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

  1. Доношење Решења о коришћењу права на годишњи одмор службенику на положају начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка за календарску 2023. годину

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!