ОДРЖАНА ПЕДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

             На 51. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 29.маја 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 41 тачку дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Одлуке о престанку оснивачких права Општине Бачка Паланка у привредном друштву Радио и телевизија Бачка Паланка ДОО Бачка Паланка, Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка, Одлуке  о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци, Одлуке  о изради измена и допуна Плана генералне  регулације насеља Челарево, Одлуке  о изради Плана детаљне регулације блока 13А у Бачкој Паланци, Одлуке  о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци и Одлуке  о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 21А и 29 у Бачкој Паланци.

Дата је сагласност на доношење Измене кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2024. годину, Локалног акционог плана за запошљавање Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године, Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2024. годину.

Размотрен је Извештај о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину, Извештај о раду Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка за период од 01.01.2023. – 31.12.2023. године, Извештај о раду Правобранилаштва општине Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“  Бачка Паланка за 2023. годину, Месне заједнице „Дунав“  Бачка Паланка за 2023. годину, Месне заједнице „Братство“  Бачка Паланка за 2023. годину, Месне заједнице „Стари град“  Бачка Паланка за 2023. годину, Месне заједнице „Деспотово“  Деспотово за 2023. годину, Месне заједнице „Карађорђево“  Карађорђево за 2023. годину, Месне заједнице „Нова Гајдобра“  Нова Гајдобра за 2023. годину, Месне заједнице „Параге“  Параге за 2023. годину, Месне заједнице „Пивнице“  Пивнице за 2023. годину, Месне заједнице „Нештин“  Нештин за 2023. годину, Месне заједнице „Визић“  Визић за 2023. годину, Месне заједнице „Гајдобра“  Гајдобра за 2023. годину, Месне заједнице „Младеново“  Младеново за 2023. годину, Месне заједнице „Обровац“  Обровац за 2023. годину, Месне заједнице „Челарево“  Челарево за 2023. годину, Месне заједнице „Силбаш“  Силбаш за 2023. годину и Месне заједнице „Товаришево“  Товаришево за 2023. годину.

Дата је сагласност на доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка.

Донето је и Решење о разрешењу и постављању секретара СО Бачка Паланка. За секретара СО Бачка Паланка именован је Милован Недељков из Обровца, дипломирани правник.