Набавка добара – златници за потребе награђивања ђака генерације основних и средњих школа на територији општине Бачка Паланка, набавка 23/2024