Набавка добара – књиге за потребе награђивања ђака генерације и ђака носиоца Вукових диплома, основних и средњих школа на територији општине Бачка Паланка, набавка број 22/2024