ПЕДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Педест прва седница Скупштине општине одржаће се у среду, 29.маја 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 50. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

 1. Доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 

 1. Доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 

 1. Доношење Измене кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник ОУ ОБП)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник ОУ ОБП)

 

 1. Доношење Одлуке о престанку оснивачких права Општине Бачка Паланка у привредном друштву Радио и телевизија Бачка Паланка ДОО Бачка Паланка;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Доношење Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Доношење Локалног акционог плана за запошљавање Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године;

(Известиалц: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности)

 

 1. Доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Биљана Медић, службеник у Одељењу за привреду)

 

 1. Разматрање Извештаја о коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину:;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне  регулације насеља Челарево;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 

 

 1. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13А у Бачкој Паланци;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 21А и 29 у Бачкој Паланци;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка за период од 01.01.2023. – 31.12.2023. године;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 1. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(известилац: Маја Ракита, правобранилац ОБП)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Опшштинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове)

 

 1. Доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинскпг штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове)

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Миладин Зорић, директор НБ „Вељко Петровић“)

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Центра за социјални рад Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Биљана Карановић, директорка ЦСР Бачка Паланка)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Центар)

 

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Дунав)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Братство)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Стари град)

 

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Деспотово“ Десптово за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Деспотово)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ Карађорђево за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Карађорђево)

 

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Нова Гајдобра)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ Параге за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Параге)

 

 1. Разматрање Финансијског извештаај Месне заједнице „Пивнице“ Пивнице за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Пивнице)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Нештин“ Нештин за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Нештин)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Визић“ Визић за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Визић)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Гајдобра“ Гајдобра за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Гајдобра)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Младеново“ Младеново за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Младеново)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Обровац“ Обровац за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Обровац)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Челарево“ Челарево за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Челарево)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ Силбаш за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Силбаш)

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Товаришево“ Товаришево за 2023. годину;

(Известилац: представник МЗ Центар)

 

 1. Одборничка питања

 

 

 

 

Позивамо да извештавате!