ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ИЗВОЂЕЊА ТРЕТМАНА

Обавештавамо Вас да ће се дана 29.05.2024. године извршити третман сузбијања ларви

комараца на територији општине Бачка Паланка. Време почетка третмана 8:00:00 AM.

Врста третмана: Третман са земље

Препарат и доза: Larvastop Piriprox ZG 4kg/ha – препарат није опасан за пчеле

Локалитети: Бачка Паланка,Челарево, Пивнице, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Параге,

Товаришево, Младеново, Обровац

Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре