ОДРЖАНА 190. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 190. седници Општинског већа, одржаној дана 22.маја 2024. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 22 тачке дневног реда.

Чланови већа су утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, предлог Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину, предлог Измене кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2024. годину, предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци, предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево, предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24А и 29 у Бачкој Паланци, предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци, предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13А у Бачкој Паланци, предлог Концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка, предлог Одлуке о престанку оснивачких права Општине Бачка Паланка у привредном друштву Радио и телевизија Бачка Паланка ДОО Бачка Паланка, предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка број: 317/031 од 8.7.2022. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр.28/2022), који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину.

Донето је Решење о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2024/2025.години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка и Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Народне библиотеке „Вељко Петровић“ број: 871/031 од 22.11.2019. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“ , бр.  3/2020 и 5/2021).

Чланови већа су донели Закључак о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка јавним надметањем – катастарска парцела број 698 К.О. Младеново и Закључак о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка јавним надметањем –катастарска парцела број 1002/1 К.О. Пивнице.

Размотрена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 1.1.2024. године до 31.3.2024. године.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Донето је Решење о разрешењу и именовању члана Савета за јавну безбедност општине Бачка Паланка.