ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ИЗВОЂЕЊА ТРЕТМАНА

 

Обавештавамо Вас да ће се у периоду 23.05.-31.05.2024. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији општине Бачка Паланка. Време почетка третмана 8:00:00 AM.

Врста третмана: Третман из ваздуха

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле

Доза: 0,25 kg / ha

Локалитети: Приобаље Дунава – Полој Шума (Челарево)

Дунав, Багер, Тиквара (III зона заштите), Нештинска Ада,

Дунавац са ловиштем (Карађорђево) III зона заштите,

Канал Каравуково – ДТД

Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре

Површина: 400 ха