190. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 22.маја 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са 186. седнице Општинског већа, одржане дана 29. априла 2024. године, Записника са 187. седнице Општинског већа, одржане дана 10. маја 2024. године, Записника са 188. седнице Општинског већа, одржане дана 14. маја 2024.године и Записника са 189. седнице Општинског већа, одржане дана 17. маја 2024. године;

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину;

 

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

 

 1. Утврђивање предлога Измене кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима);

 

 1. Доношење Решења о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2024/2025.години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка

 

(Известилац: Вера Жарковић, руководитељка Одељења за друштвене делатности);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24А и 29 у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и      грађевинарство);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13А у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 

 1. Доношење Закључка о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка јавним надметањем –катастарска парцела број 698 К.О. Младеново

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Доношење Закључка о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка јавним надметањем –катастарска парцела број 1002/1 К.О. Пивнице

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 1.1.2024. године до 31.3.2024. године

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Утврђивање предлога Концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Младен Лучић,  руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о престанку оснивачких права Општине Бачка Паланка у привредном друштву Радио и телевизија Бачка Паланка ДОО Бачка Паланка

 

(Известилац: Младен Лучић,  руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2023. годину

 

(Известилац: Душан Танкосић, службеник из Одељења за скупштинске и извршне послове);

 

 1. Утврђивање предлога Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Душан Танкосић, службеник из Одељења за скупштинске и извршне послове);

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Народне библиотеке „Вељко Петровић“ број: 871/031 од 22.11.2019. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“ , бр. 3/2020 и 5/2021)

 

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

 

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка број: 317/031 од 8.7.2022. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр.28/2022)

 

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

 

 1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!