ОДРЖАНА 189. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 189. седници Општинског већа, одржаној дана 17.маја 2024. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа  разматрали су 15 тачaка дневног реда.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Општинско веће је сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године, Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци, Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци, Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24а и 29 у Бачкој Паланци, Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево и Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13а у Бачкој Паланци.

Утврђен је предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2024. годину, предлог Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље  разматрање и доношење.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Прву измену Ценовника услуга Јавног предузећа ,,Стандард“ Бачка Паланка за 2024. годину.