189. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак, 17.маја 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са 180. седнице Општинског већа, одржане дана 3. априла 2024. године, Записника са 181. седнице Општинског већа, одржане дана 9. априла 2024. године и Записника са 182. седнице Општинског већа, одржане дана 11. априла 2024. године;

 

 1. Усвајање Записника са 183. седнице Општинског већа, одржане дана 23. априла 2024. године, Записника са 184. седнице Општинског већа, одржане дана 25. априла 2024. године и Записника са 185. седнице Општинског већа, одржане дана 26. априла 2024. године

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2023. годину

 

(Известилац: Маја Ракита, правобранитељка Општине Бачка Паланка);

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године

 

(Известилац: Вера Жарковић, председница Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка );

 

 1. Утврђивање предлога Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године

 

(Известилац: Вера Жарковић, председница Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка );

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Милкица Петржљан, руководитељка Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Милкица Петржљан, руководитељка Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24а и 29 у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Милкица Петржљан, руководитељка Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Челарево

 

(Известилац: Милкица Петржљан, руководитељка Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13а у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Милкица Петржљан, руководитељка Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 

 

 

 

 

 

 1. Утврђивање предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

(Известилац: Биљана Медић, службеница из Одељења за привреду);

 

 1. Доношење Решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора службеника на положају начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима)

 

 1. Доношење Решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора службеника на положају заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2024. годину

 

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима)

 

 1. Питања и предлози.

 

 

 

Позивамо да извештавате!