ОДРЖАНА ПЕДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 50. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној дана 15.маја 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 7 тачака дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о исправци грешке у Плану детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр.22/2016) и усвојили записнике са 45., 46., 47., 48. и 49. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка.