ПЕДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Педесета  седница Скупштине општине одржаће се у среду, 15. маја 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 45. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

  1. Усвајање Записника са 46. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

  1. Усвајање Записника са 47. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

  1. Усвајање Записника са 48. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

  1. Усвајање Записника са 49. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

  1. Доношење Решења о исправци грешке у Плану детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке ( „Службени лист општине Бачка Паланка“, бр.22/2016)

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

  1. Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!