ОДРЖАНА 188. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 188. седници Општинског већа, одржаној дана 14.маја 2024. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа  разматрали су 2 тачке дневног реда.

Чланови већа су утврдили предлог Решења о исправци грешке у Плану детаљне регулације моста преко Дунава код Бачке Паланке (,, Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 22/2016), који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.