ЈАВНИ ПОЗИВ за јавну расправу о Нацрту одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину

На основу члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачке Паланка“, бр. 21/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавну расправу о Нацрту одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину

1. У поступку припреме Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину, Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).

2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 10. маја до 20. маја 2024. године.

3. Учесници у јавној расправи су представници органа јединица локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и др заинтересоване стране.

4. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

5. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет на е-mail: finansije@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

6. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку, која ће се одржати 15. маја 2024. године, у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

7. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.

Закључак Јавне расправе о нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета ОБП за 2024. годину

Нацрт Одлуке о првом ребалансу буџета ОБП за 2024. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о првом ребалансу буџета ОБП за 2024. годину