ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 49. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 30.априла 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 3 тачке дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Oдлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка у поступку јавног надметања –  и то непокретности које чине комплекс „Меркур“ у КО Бачка Паланка-град и Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад.