ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 48. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 26.априла 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 3 тачке дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о измени Одлуке о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“ и Одлуке o стављању  ван снаге Одлуке о давању  на коришћење непокретности у јавној својини општине Бачка Паланка у корист АД ,,Пословно производни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка.