ОДРЖАНА 185. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 185. седници Општинског већа, одржаној дана 26.априла 2024. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 2 тачкe дневног реда.

Чланови већа су утврдили предлог Одлуке o стављању  ван снаге Одлуке о давању  на коришћење непокретности у јавној својини општине Бачка Паланка у корист АД ,,Пословно производни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.