ОДРЖАНА 184. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 184. седници Општинског већа, одржаној дана 25.априла 2024. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 2 тачкe дневног реда.

Чланови већа су утврдили предлог Одлуке о измени Одлуке о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље  усвајање и разматрање.