ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 47. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 24.априла 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 5 тачака дневног реда.

Дата је сагласност на доношење Закључка о доношењу Програма гасификације Општине Бачка Паланка, Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији Општине Бачка Паланка, Одлуке о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“ и усвајање Анекса 1 Јавног уговора о поверевању обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка закљученог дана 21.05.2019. године.