ОДРЖАНА 183. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 183. седници Општинског већа, одржаној дана 23.априла 2024. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 5 тачaка дневног реда.

Чланови већа су утврдили предлог Закључка о доношењу Програма гасификације општине Бачка Паланка, предлог Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији Општине Бачка Паланка, предлог Анекса 1 Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка закљученог дана 21.5.2019. године и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – ,,Меркур“, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.