ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Четрдесет седма седница Скупштине општине одржаће се у среду, 24. априла 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Доношење Закључка о доношењу Програма гасификације Општине Бачка Паланка:

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника Општине Бачка Паланка)

 

  1. Доношење Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника Општине Бачка Паланка)

 

  1. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“

(Известилац: Никола Лалић, службеник у Одељењеу за урбанизам и грађевинарство)

 

  1. Усвајање Анекса 1 Јавног уговора о поверевању обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка закљученог дана 21.05.2019. године;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одљења за привреду)

 

  1. Одборничка питања.

 

 

Позивамо да извештавате!