183. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у уторак, 23. априла 2024. године у Малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање предлога Закључка о доношењу Програма гасификације општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника општине);

  1. Утврђивање предлога Одлуке о наставку изградње дистрибутивне гасне мреже на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника општине);

  1. Утврђивање предлога Анекса 1 Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији Општине Бачка Паланка закљученог дана 21.5.2019. године

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

  1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!