ОДРЖАНА 182. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 182. седници Општинског већа, одржаној дана 11.априла 2024. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа  разматрали су 13 тачaка дневног реда.

Донет је Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године, Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци, Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације  насеља Челарево, Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24А и 29 у Бачкој Паланци, Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци и Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13А у Бачкој Паланци.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Челарево“ за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Визић“ за 2023. годину и Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ за 2023 годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.