ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 46. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 10.априла 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 16 тачака дневног реда.

Дата је сагласност на доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе Центар за социјални  рад Бачка Паланка, Бачка Паланка, Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину,  Решења о разрешењу директора Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка и Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка. За вршиоца дужности директора Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка именована је Биљана Карановић.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о усвајању средњорочног плана Општине Бачка Паланка за период 2023. до 2025. године, Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији Општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године, Одлуке о боравишној такси и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине.

Усвојен је Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину, Годишњи извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину и Извештај о раду и Финансијски извештај Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2023. годину.