182. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 11.априла 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са 178. седнице Општинског већа, одржане дана 13. марта 2024. године;

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2023. годину

 

(Известилац: Рајка Појужина, начелница Општинске управе);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2024.-2026. године

 

(Известилац: Вера Жарковић,председница Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка );

 

 1. Разматрање Извештаја о коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2023. годину

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма  јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта „Ристић пут“ у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације  насеља Челарево

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24А и 29 у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока 101 у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 13А у Бачкој Паланци

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Челарево“ за 2023. годину

 

(Известилац: Златан Сантрач,  секретар МЗ);

 

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Визић“ за 2023. годину

 

(Известилац: Лазар Коменић, председник Савета МЗ);

 

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ за 2023 годину

 

(Известилац: Андреа Пуповац, секретарка МЗ);

 

 1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!