ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Четрдесет шеста седница Скупштине општине одржаће се у среду, 10.априла 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са 43. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

 1. Усвајање Записника са 44. седнице Скупштине Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

 1. Доношење решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе Центар за социјални рад Бачка Паланка, Бачка Паланка

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

 1. Доношење Решења о разрешењу директора Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

 1. Доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Палнка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупшрине ОБП)

 

 1. Доношење Одлуке о усвајању средњорочног плана Општине Бачка Паланка за период 2023. до 2025. године;

(Известилац:: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду)

 

 1. Доношење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији Општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године;

(Известилац: Никола Лалић, службеник Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 

 1. Доношење Одлуке о боравишној такси;

(Известилац: Страхиња Кнежевић, руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода)

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Александар Ерцег, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“)

 

 1. Усвајање Извештаја о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Милан Козомора, директор УСР „Тиквара“ БП)

 

 1. Усвајање Извештаја о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“)

 

 1. Усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Милица Стоисављевић, директорка ТООБП);

 

 1. Усвајање Годишњег извештаја о раду и финансијском пословању Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке);

 

 1. Усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Љиљана Ћулибрк, директора Геронтолошког центра);

 

 1. Одборничка питања.

 

 

Позивамо да извештавате!