ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КАТ. ПАРЦ. БР. 990, 7087 И 7082 КО ПИВНИЦЕ, ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКАТА, ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ, СПРАТНОСТИ П+1, У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КАТ. ПАРЦ. БР. 990, 7087 И 7082 КО ПИВНИЦЕ, ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКАТА, ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ, СПРАТНОСТИ П+1, У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА