ОДРЖАНА 179. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 179. седници Општинског већа, одржаној дана 27.марта 2024. године, којом је председавао заменик председника Oпштине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 20 тачaка дневног реда.

Размотрен је Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2023. годину.

Чланови већа су усвојили Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштву Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама.

Размотрена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине за период од 1.1.2023. године до 31.12.2023. године.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду и Финансијски  извештај Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину, Годишњи извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину, Финансијски извештај Месне заједнице „Пивнице“ за 2023, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ за 2023. годину, Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за  2023 годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Нештин“ за 2023. годину, Извештај о пословању Месне заједнице „Деспотово“ за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Братство“ за 2023. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“ за 2023. годину и Финансијски извештај Месне заједнице „Дунав“ за 2023. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и доношење.

Утврђен је Предлог одлуке о боравишној такси, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и доношење.

Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Визић“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка и Решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Параге“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.