Најава третмана против крпеља

У периоду од 26. марта до 30. априла биће изведени третмани против крпеља на територији 29 војвођанских општина и деловима Националног парка Фрушка гора. Третмани се изводе на основу резултата мониторинга и по налогу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине а извођач је новосадска „Циклонизација“.

Третмани ће бити изведени на подручју градова Кикинда, Сомбор, Суботица, Сремска Митровица и општина Ада, Апатин, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Чока, Инђија, Ириг, Кањижа, Нови Кнежевац, Оџаци, Пећинци, Рума, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Нова Црња, Темерин, Тител, Жабаљ, Житиште и Шид као и на посебно дефинисаним локалитетима НП Фрушка гора.

Сузбијање крпеља биће изведено инсектицидом ICON 10 CS ( препаратом на бази ламбда -cihalotrina у дози 0,18 л по хектару.)