ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 45. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 25.марта 2024. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 11 тачака дневног реда.

Дата је сагласност на доношење Одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника  и             Одлуке о разрешењу и именовању члана Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка у сталном саставу.

 

Одборници су дали сагласност на доношење Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2024.  годину.

 

Усвојен је Извештај о раду ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2023. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2024. годину и Извештај о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабповидих Бачка Паланка за период од 1.1.-31.12.2023. године.

 

Донето је Решење о разрешењу и именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница и њихових заменика и Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Другостепене изборне комисије.