ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Четрдесет пета седница Скупштине општине одржаће се у понедељак, 25.марта 2024. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Доношење Одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину:

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

 

  1. Доношење Одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду ОУ ОБП)

 

  1. Доношење Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду ОУ ОБП)

 

  1. Усвајање Извештаја о раду ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Александар Ерцег, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект)

 

  1. Усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Александар Божић, испред  Дома здравља)

 

 

  1. Усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директорка Установе);

 

  1. Усвајање Извештаја о раду и Финансијског пословања Међуопштинске организације слепих и слабповидих Бачка Паланка за период од 1.1.-31.12.2023. године;

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МООСС);

 

  1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница и њихових заменика;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

  1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Другостепене изборне комисије;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине ОБП);

 

  1. Одборничка питања.

 

 

 

Позивамо да извештавате!