Обавештење о припреми Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокова 24а и 29 у Бачкој Паланци

У складу са чланом 101. Статута Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка“,бр.9/2019и 15/2023) и члана 4. став 1. Одлуке о јавној расправи Паланка(“Службени лист Општине Бачка Паланка“,бр.21/2019), обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка,отпочело рад на припреми Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блокпва 24а и 29 у Бачкој Паланци.