177. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 29.фебруара 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са 176. седнице Општинског већа, одржане дана 14. фебруара 2024. године;

 

 1. Утврђивање Предлога одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину

 

(Известилац: Маја Пилиповић, руководитељка Одељења за финансије и буџет);

 

 1. Разматрање Извештаја о раду интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2023. годину

 

(Известилац: Вера Жарковић, руководитељка Одељења за друштвене делатности);

 

 

 

 1. Доношење Решења о утврђивању цене услуге помоћи у кући

 

((Известилац: Љиљана Ћулибрк, директорка Геронтолошког центра);

 

 1. Доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Oпштине Бачка Паланка за 2024. годину

 

(Известилац: Војислав Зубац, службеник из Одељења за друштвене делатности);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији Општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године

 

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

 1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту средњорочног плана Општине Бачка Паланка за период од 2023.-2025. године

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Доношење Решења о утврђивању Ценовника такси услуга на територији Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду );

 

 1. Утврђивање Предлога одлуке о измени Одлуке о условима и начину поверавања обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Доношење Правилника о поступку и начину решавања захтева за мирно решавање спора за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса или мачака на територији Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!