176. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 14.фебруара 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 174. седнице Општинског већа, одржане дана 31. јануара 2024. године;

 

  1. Усвајање Записника са 175. седнице Општинског већа, одржане дана 2. фебруара 2024. године;

 

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице „Деспотово“

(Известилац: Сања Игић, секретар Месне заједнице);

 

  1. Утврђивање Предлога одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка-непокретности уписане у Лист непокретности број 2389 КО Бачка Паланка-град, катастарска парцела број 2513/5

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2023/2024. годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Питања и предлози.

 

Позивамо да извештавате!