Набавка услуге- израда Програма енергетске ефикасности за Општину Бачка Паланка за период 2025-2027. године са Планом енергетске ефикасности за 2025. годину, набавка број 2/2024