ОДРЖАНА 175. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 175. седници Општинског већа, одржаној дана 02.фебруара 2024. године, којом је председавао заменик председника Oпштине Бачка Палака, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће je донело Решење о давању сагласности на измене и допуне Правилника о  организацији и систематизацији послова и радних места у Јавном комуналном предузећу „Комуналпројект“ Бачка Паланка број 05-691/1-2017 од 17.07.2017. године и 05-749/1-2018 од 06.08.20218 године.

Утврђен је Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

 

 

 

Priložene datoteke