175. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак, 02.фебруара 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 173. седнице Општинског већа, одржане дана 17. јануара 2024. године;

 

  1. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних места у Јавном комуналном предузећу „Комуналпројект“ Бачка Паланка број 05-691/1-2017 од 17.07.2017. године и 05-749/1-2018 од 06.08.20218 године

 

(Известилац: Јелена Којић, извршна директорка ЈКП“ Комуналпројект“);

 

  1. Утврђивање Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

 

(Известилац: Бранислав Шушница, председник Општинског већа);

 

  1. Питања и предлози.

 

 

 

 

 

 

Позивамо да извештавате!