ОДРЖАНА 174. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 

На 174. седници Општинског већа, одржаној дана 31.јануара 2024. године, којом је председавао заменик председника Oпштине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 8 тачaка дневног реда.

Општинско веће je размотрило Годишњи извештај о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка за 2023. годину и Извештај о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2023. годину.

Утврђен је Предлог одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка-непокретности уписане у Лист непокретности број 11 К.О. Силбаш, катастарска парцела број 560 и Предлог одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка-непокретности уписане у Лист непокретности број 2027 К.О. Челарево, катастарска парцела број 347, Предлог решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка,  који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.