174. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 31.јануара 2024. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 171. седнице Општинског већа, одржане телефонским путем дана 27. децембра 2023. године;

2. Усвајање Записника са 172. седнице Општинског већа, одржане дана 09. јануара 2024. године;

3. Разматрање Годишњег извештаја о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац; Душан Танкосић, председник комисије);

4. Разматрање Извештаја о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Дубравка Живић, председница Жалбене комисије);

5. Утврђивање Предлога одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка-непокретности уписане у Лист непокретности број 11 К.О. Силбаш, катастарска парцела број 560

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

6. Утврђивање Предлога одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка-непокретности уписане у Лист непокретности број 2027 К.О. Челарево, катастарска парцела број 347

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

7. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!