ОДРЖАНА 173. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 173. седници Општинског већа, одржаној дана 17.јануара 2024. године, којом је председавао председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа  разматрали су 10 тачaка дневног реда.

Општинско веће je донело Решење о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“Бачка Паланка за 2024. годину, Решење о цени пружаоца услуге лични пратилац детета за 2024. годину, која износи 271,00 дин по радном часу и Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа ,,Стандард“ Бачка Паланка за 2024. годину.

Чланови већа су донели Решење по жалби, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Одељења за друштвене делатности број IV-04-553-3/2023-266 од 10.октобра 2023. године, Решење по жалби због недоношења одлуке у законском року, Решење о давању у закуп јавних површина за постављење мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Бачка Паланка на период од пет година и Решење о давању сагласности на употребу грба Општине Бачка Паланка.