173. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 17.јануара 2024. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 169. седнице Општинског већа, одржане дана 21. децембра 2023. године;
  1. Усвајање Записника са 170. седнице Општинског већа, одржане дана 25. децембра 2023. године;
  1. Доношење Решења о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења о цени пружаоца услуге лични пратилац детета за 2024. годину

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад);

  1. Доношење Решења по жалби, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Одељења за друштвене делатности број IV-04-553-3/2023-266 од 10.октобра 2023. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Доношење Решења по жалби због недоношења одлуке у законском року

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

  1. Доношење Решења о давању у закуп јавних површина за постављење мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Бачка Паланка на период од пет година

(Известилац: Владислава Томашек, председник Комисије за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на употребу грба Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!