УКИДАЊЕ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉАШЊИХ ВОДА

Обавештавамо грађане општине Бачка Паланка да је Наредбом број 3. , 7. и 9. о укидању редовне одбране од поплава од спољашњих вода, коју је донео руководилац одбране од поплаве на подручју ЈВП „Воде Војводине“ дипл.инг.грађ. Раде Марчетић од дана 09. 01. 2024. године укинута редовна одбрана од поплава на територији ВД „Дунав“ Бачка Паланка на сектору D.11. „Бегеч – Богојево“ који се једним својим делом налази и на територији општине Бачка Паланка.

9.01.2024.

Општина Бачка Паланка