ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Обавештавамо грађане општине Бачка Паланка да је Наредбом број 66. , 67. и 71. о проглашењу редовне одбране од поплава од спољашњих вода, коју је донео руководилац одбране од поплаве на подручју ЈВП „Воде Војводине“ дипл.инг.грађ. Раде Марчетић од дана 29. 12. 2023. године проглашена редовна одбрана од поплава на територији ВД „Дунав“ Бачка Паланка на сектору D.11. „Бегеч – Богојево“ који се једним својим делом налази и на територији општине Бачка Паланка.

 

 

  1. децембар 2023. године

 

Општина Бачка Паланка