Конкурс за стицање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе у 2024.години

Konkurs-Umetnici-2024-4

obrazac-umetnici-4