170. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак, 25.децембра 2023. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 168. седнице Општинског већа, одржане дана 07. децембра 2023. године;
  1. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци-„Меркур“

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

  1. Доношење Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Питања и предлози.

 

Позивамо да извештавате!