ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ о резултатима гласања на изборима за Народне посланике

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА-НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БМ 1

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БМ 2

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БМ 11

РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ -СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА