ОДРЖАНА 169. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

dav

На 169. седници Општинског већа, одржаној дана 21.децембра 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 30 тачaка дневног реда.

dav

Општинско веће je утврдило Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе:Културни центар Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за средства опредељена из буџета Општине Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка, Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2024. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

 

Донето је Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2024. годину, Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Дунав“  Бачка Паланка за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Братство“  Бачка Паланка за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Параге“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Силбаш“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Челарево“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Визић“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Обровац“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „ Гајдобра“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Карађорђево“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Младеново“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Деспотово“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Товаришево“ за 2024. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Пивнице“ за 2024. годину и Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нештин“ за 2024. годину.