О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Обавештавамо родитеље, законске заступнике, ученике средњих школа   и студенте који имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка  који су поднели захтев за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа и студената који се школују на територији града Сомбора  у школској 2023/2024. години Општинској управи Општине Бачка Паланка – Одељење за друштвене делатности, да ће од 23. децембра  2023.године  до 13. јануара 2024.године бити обустављен  превоз  на релацији  Бачка Паланка – Сомбор – Бачка Паланка, због зимског распуста за ученике средњих школа који је утврђен  Правилником о календару за средње школе на територији АП Војводине за школску 2023/2024.годину. 

Од 14. јануара 2024.године (недеља) превоз ће се бити организован на следећи начин: 

Недељом у 19,00 часова – место уласка ученика средњих школа и  студената на аутобуском стајалишту Трг братства и јединства у Бачкој Паланци (испред ОШ “Херој Пинки); аутобуском стајалишту у Обровцу; аутобуском стајалишту у Товаришеву;

место изласка на аутобуској станици „Севертранс Сомбор“ АД , ул. Фрање Рацин. 

Петком у  19,30 часова – место уласка ученика средњих школа и студената на аутобуској станици „Севертранс Сомбор“ АД,  ул. Фрање Рацин;

место изласка: аутобуско стајалиште у Товаришеву; аутобуско стајалиште у Обровцу; аутобуско стајалиште у Бачкој Паланци, Трг братства и јединста (испред ОШ „Херој Пинки“).

 

Превоз ће се обављати по овој сатници сваког викенда.